Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Dana 16. siječnja 2023. godine u sklopu projektnog elementa 1: “Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže” održana je 14. tribina. Tribina se održala u prostorijama Muzeja Cetinske krajine na adresi Ul. Andrije Kačića Miošića 5 u Sinju. Cilj tribine bio je upoznati sudionike s projektom “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” i u okviru projekta predstaviti Udrugu „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“ kako bi se potaknulo prisutne za učlanjenje u istu.

Na samom početku tribine sudionici su se upoznali s projektnom, projektnim aktivnostima, ciljevima kao i očekivanim rezultatima projekta. U nastavku je naglasak bio stavljen na projektni element 1 “Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže” te Hrvatsku mrežu za društveno poduzetništvo. Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo upisana je u Registar udruga 05. veljače 2021. godine. Sjedište Udruge je u Sinju.

    Cilj Udruge je:
  • Promicanje društvenog poduzetništva;
  • Umrežavanje društvenih poduzetnika;
  • Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća kroz programe osposobljavanja i usavršavanja (unapređenje profesionalnih i menadžerskih vještina, tehničkog znanja, prodajnih vještina, marketinga i računovodstva);
  • Unapređenje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada (nezaposlene osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata, mladi, žene, pripadnici romske nacionalne manjine).

Po završetku tribine najavljene su i neke od budućih aktivnosti koje se planiraju provesti u sklopu projekta te su pozvani svi prisutni za sudjelovanje u aktivnostima projekta kao i mogućnosti učlanjenja u Hrvatsku mrežu za društveno poduzetništvo.

Na tribini je prisustvovalo oko 10 sudionika.

Više o projektu u uredu: Brnaze 410, Sinj
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Centar za ruralni razvoj CERURA HR, Stipe Efendić, predsjednik

Održana 14. tribina projekta "Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo" https://socialbiz.cerura.hr/ Super User