Europski socijalni fond
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
2014. – 2020

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada
UP.04.2.1.06

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Štrigina ulica 1A, 10 000 Zagreb

Naziv projekta:"Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo" Kodni broj: UP.04.2.1.06.0054

Korisnik: Centar za ruralni razvoj CERURA HR, Bazana 27, 21230 Sinj

  Partneri:
 • Institut za razvoj i međunarodne odnose
 • LAG Cetinska krajina
 • Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata
 • Centar za održivi razvoj
 • Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH
 • LAG Međimurski doli i bregi
 • LAG Vinodol
 • LAG Posavina
 • LAG Izvor
 • Hrvatska zajednica županija
 • Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec
 • LAG Papuk
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Split
 • LAG Laura
 • UDD - Udruga za demokratsko društvo
 • Braniteljska socijalno-radna zadruga Dalmatia Ruralis
 • LAG Brač
 • LAG MORE 249
 • Udruga nezaposlenih hrvatskih branitelja Domovinskog rata
 • LAG Krka

Cilj projekta:

Jačati kapacitete organizacija civilnih društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske

Poseban cilj projekta:

 • Jačati partnerstva organizacija civilnoga društva, društvenih poduzetnika i uključivanje novih članica u Hrvatsku mrežu za društveno poduzetništvo te provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka kako bi došlo do stvaranja poticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva.
 • Provesti ispitivanja i znanstvena istraživanja u području društvenog poduzetništva, izraditi smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, analizirati društveni utjecaj predloženih intervencija kako bi se, na temelju znanosti, ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

Kratki opis projekta:

Projekt će ojačati kapacitete OCD-a za partnerski odnos s ciljnim skupinama (OCD-i, socijalni partneri: poduzetnici i sindikati, HZZ-i, centri za socijalnu pomoć i znanstvene organizacije) kroz provedbu ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva, znanstvenih istraživanja, izrade smjernica i analiza društvenog utjecaja te strukturnog dijaloga svih dionika i donositelja odluka kako bi se doprinijelo razvoju društvenog poduzetništva te se uspostavlja Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo kao alat stalnog dijaloga.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

  Jačati partnerstva organizacija civilnih društava, društvenih poduzetnika i uključivanje novih članica u Hrvatsku mrežu za društveno poduzetništvo te provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka kako bi došlo do stvaranja poticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva
 • S0408 Broj (lokalnih) organizacija civilnih društava koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada (Broj) - 50
 • Broj lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i broj drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku mrežu (Broj) - 120
 • Broj održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka (Broj) - 8
 • Broj volontera – 100
  Provesti ispitivanja i znanstvena istraživanja u području društvenog poduzetništva, izraditi smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, analizirati društveni utjecaj predloženih intervencija kako bi se, na temelju znanosti, ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika
 • Broj provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva (Broj) - 8
 • Broj provedenih znanstvenih istraživanja (Broj) - 4
 • Broj izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima (Broj) - 8
 • Broj provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija (Broj) - 8
 • Broj objavljenih znanstvenih članaka (Broj) - 4
 • Broj objavljenih stručnih članaka (Broj) - 2
  Ciljne skupine:
 • 50 organizacija civilnog društva (OCD);
 • Socijalni partneri: 30 poduzetnika, 4 sindikata;
 • Hrvatski zavodi za zapošljavanje (10) i Centri za socijalnu skrb (10);
 • 20 jedinica lokalnih i regionalnih samouprava;
 • Znanstvene organizacije (5).

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kn.
 • Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 Kuna (85%).
 • Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 Kuna (15%).

Razdoblje provedbe projekta:

Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023.g.

O projektu "Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo" https://socialbiz.cerura.hr/ Super User