26. listopada 2023.
Brošura - rezultati projekta.

14. rujna 2023.
2. stručni članak: "Analiza društvenih utjecaja smjernica za razvoj društvenog poduzetništva"
Povezana vijest: Objavljen 2. Stručni članak projekta "Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo" pod nazivom "Analiza društvenih utjecaja smjernica za razvoj društvenog poduzetništva"

18. kolovoza 2023.
1. stručni članak: "Strukturni dijalog dionika društvenog poduzetništva"
Povezana vijest: Objavljen 1. Stručni članak projekta "Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo" pod nazivom "Strukturni dijalog dionika društvenog poduzetništva"

20. srpnja 2023.
4. znanstveni članak "Braniteljske socialno radne zadruge kao potencijalni model društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj"
Povezana vijest: U časopisu Nova prisutnost objavljen je 4. znanstveni članak "Braniteljske socialno radne zadruge kao potencijalni model društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj"

19. prosinca 2022.
3. znanstveni članak - "Key challenges for further development of social entrepreneurship in Croatia"
Povezana vijest: U časopisu: NOTITA - časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme objavljen je 3. znanstveni članak - "Key challenges for further development of social entrepreneurship in Croatia"

14. srpnja 2022.
2. znanstveni članak "Impact of service learning on social entrepreneurship and youth employment in Croatia"
Povezana vijest: U znanstvenom časopisu Interdisciplinary description of complex systems – INDECS, objavljen je 2. znanstveni članak "Impact of service learning on social entrepreneurship and youth employment in Croatia"

27. siječnja 2022.
1. znanstveni članak - "From Science to Policy: How to Support Social Entrepreneurship in Croatia"
Povezana vijest: U Časopisu: Journal of Risk and Financial Management objavljen je 1. znanstveni članak - "From Science to Policy: How to Support Social Entrepreneurship in Croatia"

03. ožujka 2021.
Zadružno poduzetništvo
Društveno poduzetništvo
Fokus grupe
Povezana vijest: Održana 2. online radionica "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za međusektorsku suradnju s akademskom zajednicom, socijalnim partnerima, ustanovama, donositeljima odluka i gospodarskim sektorom"

03. ožujka 2021.
Nacionalna strategija za razvoj OCD-a
Smjernice za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice namijenjene lokalnim sudionicima- CLLD
Leader pristup
Povezana vijest: Održana je 1. online radionica "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za međusektorsku suradnju s akademskom zajednicom, socijalnim partnerima, ustanovama, donositeljima odluka i gospodarskim sektorom"

23. prosinca 2020.
PREZENTACIJA UVODNE KONFERENCIJE
Povezana vijest: Održana uvodna konferencija o projektu "Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo"

Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo
BROŠURA
OPĆI LETAK
PLAKAT

Publikacije https://socialbiz.cerura.hr/ Super User