DOBRODOŠLI U VRITURALNI CENTAR ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO

Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054. Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Opći cilj projekta je jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Virtualni centar za društveno poduzetništvo osnovan je 5. siječnja 2023. godine s ciljem informiranja dionika društvenog poduzetništva o temama relevantnim za područje društvenog poduzetništva kao i za promicanje dijaloga među članovima Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo (udruge osnovane u okviru projekta), ostalih aktera , te javnosti zainteresirane za područje DP-a u Republici Hrvatskoj.

U sklopu Virtualnog centra djelovati će znanstveni kutak u okviru kojeg će se objavljivati znanstveni i stručni radovi, analize dokumenata i praksi DP-a, izrađene smjernice za razvoj javnih politika, izrađene analize društvenog utjecaja predloženih intervencija kao i brojni drugi dokumenti koji pokrivaju područje društvenog poduzetništva. Objava dokumenata izrađenih u sklopu projekta planirana je po završetku objave zadnjeg znanstvenog rada predviđenog projektom. U okviru Virtualnog centra dostupna je i poveznica na Facebook stranicu projekta kako bi se dijalog o društvenom poduzetništvu mogao kontinuirano odvijati.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna/ 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%).

Centar za ruralni razvoj CERURA HR
Stipe Efendić, predsjednik

IZRADU VIRTUALNOG CENTRA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.
SADRŽAJ VIRTUALNOG CENTRA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST CENTRA ZA RURALNI RAZVOJ CERURA HR.

Više informacija o EU fondovima na: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Virtualni centar za društveno poduzetništvo https://socialbiz.cerura.hr/ Super User