Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt se nastoje jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna/ 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Dana 25. listopada 2023. godine u Virtualnom centru za društveno poduzetništvo koji je osnovan u sklopu projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ objavljeni su rezultati rada na mapiranju dionika društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

NAZIV DOKUMENTA:
MAPIRANI DIONICI DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA - IZRAĐENA ANALIZA DIONIKA I ADRESAR OCD-A KOJI SE BAVE DP

Dokument je izrađen u sklopu aktivnosti 1.1 Mapirani dionici društvenog poduzetništva – izrađena analiza dionika i adresar OCD-a koji se bave DP projekta “Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“.

Dokument odražava isključivo stajalište autora i Centar za ruralni razvoj CERURA HR ne može se smatrati odgovornim prilikom uporabe informacija koji se u njemu nalaze. Sadržaj dokumenta moguće je prenositi bez prethodnog odobrenja Centra za ruralni razvoj CERURA HR pod uvjetom da se jasno i vidno navede izvor (autor, naslov, Centar za ruralni razvoj kao nakladnik te poveznica na internet stranicu objave).

NAKLADNIK:
Centar za ruralni razvoj CERURA HR

ZA NAKLADNIKA:
Stipe Efendić, predsjednik

AUTORI:
Stipe Efendić, Antonia Kunac, Stjepan Maroš (Centar za ruralni razvoj CERURA HR), Petar Kliškinić (Udruga maloljetnih dobrovoljaca Domovinskog rata Hrvatske) Ivana Perković (Lokalna akcijska grupa Cetinska krajina), Željka Novak (Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske) i Snježana Petrušić (Centar za održivi razvoj)

Virtualnom centru možete pristupiti putem sljedećeg linka: www.socialbiz.cerura.hr/virtualni-centar-za-drustveno-poduzetnistvo.html

Više o projektu u uredu (Brnaze 410, Sinj) i na Internet stranici www.socialbiz.cerura.hr
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Mapirani dionici društvenog poduzetništva – izrađena analiza i adresar OCD-a koji se bave DP https://socialbiz.cerura.hr/ Super User