Centar za ruralni razvoj CERURA HR iz Sinja i 20 projektnih partnera iz cijele Hrvatske (znanstvena zajednica, socijalne zadruge, LAG-ovi, udruge, Hrvatska zajednica županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje) provodili su projekt “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” kodni broj: UP.04.2.1.06.0054.

Kroz projekt su se jačali kapaciteti organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Dana 26. listopada 2023. godine s početkom u 11:00 sati u Alkarskim dvorima (Put Petrovca 12, Sinj) održana je završna konferencija o projektu “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”.

  Program konferencije bio je podijeljen u nekoliko cjelina:
 • Pozdravni govor
 • Predstavljanje rezultata projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno „
 • Predstavljanje Akcijskog plana za društvenu ekonomiju Europske komisije
 • Panel rasprava: Društveno poduzetništvo u Hrvatskoj - kako dalje?

U uvodnom dijelu konferencije pozdravne riječi uputili su: dr.sc Sanja Tišma (ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose), Ivan Božić (upravitelj Socijalne zadruge HUMANA NOVA), Ivana Žanko (voditeljica LAG-a Cetinska krajina), Katarina Šuta (u ime župana i Splitsko-dalmatinske županija), Oliver Soldo (ministar Hercegovačko-neretvanske županije), Zlatobor Petrović (u ime Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH), te Jelena Gogić (predstojnica Područnog ureda Split Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Nakon obraćanja gostiju Stipe Efendić, Predsjednik Centra za ruralni razvoj CERURA HR predstavio je rezultate projekta.

Društveno poduzetništvo je „Poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice“. (Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. godine).

  Strategija je ostala mrtvo slovo na papiru a nositelji i sunositelji Strategije nisu odradili svoje zadatke:
 • Zakon o društvenom poduzetništvu
 • Akcijski plan
 • Registar društvenih poduzeća,
 • Propise koji potiču društveno poduzetništvo,
 • Model zelene javne nabave,
 • Financijske instrumente za društveno poduzetništvo.

U ovom trenutku, u Europskoj uniji društvena ekonomija predstavlja oko 2,8 milijuna organizacija, više od 13,6 milijuna zaposlenih (tj. 6,3% radne snage). Društveno poduzeće na 1. mjestu mora biti profitabilno, samo društvena dobrobit nije dovoljna – poduzetnički pothvat je kao i bilo koje drugo poduzeće, ali ono što ga klasificira kao društveno poduzetničko je to što kroz svoje poslovanje ostvaruje i korist za zajednicu u kojoj ono posluje.

Kroz projekt su mapirani dionici društvenog poduzetništva u RH, te su održane brojne aktivnosti poput radionica, konferencija, debata, tribina i sl. putem kojih su se jačali kapaciteti OCD-a i ostalih relevantnih dionika društvenog poduzetništva (DP).

Zajedno sa znanstvenom zajednicom provedena su brojna istraživanja po pitanju društvenog poduzetništva, izrađene su analize dokumenata i praksi DP-a, znanstveni i stručni radovi, smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, analize društvenog utjecaja predloženih intervencija kako bi se na temelju znanosti ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

  Obavljena su slijedeća znanstvena istraživanja:
 • Analiza javnih politika u korelaciji s društvenim poduzetništvom
 • Strategija društvenog poduzetništva - gdje smo
 • Braniteljska socijalno-radna zadruga kao model društvenog poduzetništva
 • Društveno korisno učenje i društveno poduzetništvo
  Analizirana su slijedeća područja:
 • Porezna politika i DP
 • Državna imovina u funkciji DP
 • DP i obrazovanje
 • DP i mladi
 • DP, ranjive skupine i socijalne usluge
 • DP u poljoprivredi
 • Komunikacijski kanali DP, instituti potpore
 • Zakonodavni okvir DP
  Izrađeno je 30 smjernica:
 • Obrazovanje o DP – 9 smjernica po svim temama
 • Promocija i vidljivost DP – 6 smjernica
 • Mapiranje DP – 2 smjernice
 • Jedinstveni zakonodavni okvir – 2 smjernice
 • Tijelo koje se bavi DP – 2 smjernice
  Objavljeni su slijedeći znanstveni radovi:
 • From science to policy: How to support social entrepreneurship in Croatia
 • Impact of service learning on social entrepreneurship and youth employment in Croatia
 • Key challenges for further development of social entrepreneurship in Croatia
 • Braniteljske socijalno - radne zadruge kao potencijalni model društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
 • Stanje i perspektive razvoja društvenog poduzetništva: pogled kroz planove razvoja županija
 • Strategija razvoja društvenog poduzetništva – jesmo li na raskrsnici?
  Isto tako, objavljeni su slijedeći stručni radovi:
 • Strukturni dijalog dionika DP i
 • Analiza društvenog utjecaja za razvoj društvenog poduzetništva.

U sklopu projekta osnovana je udruga „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“ koja preuzima ingerenciju projekta i postaje relevantan sugovornik za izradu novih zakonskih rješenja kako bi se predloženo ugradilo u javne politike. Također, uspostavljen je i Virtualni centar za društveno poduzetništvo koji će kao inovativni i kreativni alat poslužiti za daljnji razvoj dijaloga OCD-a i donositelja odluka i po završetku projekta.

Na kraju svog izlaganja g. Efendić je predstavio planirane i ostvarene vrijednosti projekta:

Nakon izlaganja g. Efendića, gđa Sonja Vuković iz Udruge za kreativni razvoj Slap iz Osijeka predstavila je Akcijski plan za društvenu ekonomiju kojeg je usvojila Europska komisija 9. prosinca 2021. godine.
Cilj Akcijskog plana je da potakne razvoj poslovnog okruženja, prilike za razvoj i unutarnje kapacitete aktera društvene ekonomije i podigne svijest i prepoznavanje same društvene ekonomije.
Istaknula je kako APDE najavljuje niz ključnih akcija u tri velika područja: Poticajno poslovno okruženje, Prilike i kapaciteti, te Vidljivost.
Akcijski plan za društvenu ekonomiju je participativno kreiran, a za uspješnu provedbu svi akteri trebaju odigrati svoju ulogu. Predstavljanje Akcijskog plana za društvenu ekonomiju poslužilo je kao uvod u radni dio konferencije, odnosno panel raspravu: Društveno poduzetništvo u Hrvatskoj – kako dalje?

Moderatorica panel rasprave bila je Sonja Vuković, a panelisti su bili: Sanja Maleković (Institut za razvoj i međunarodne odnose), Ivan Božić (Socijalna zadruga HUMANA NOVA), Ranko Milić (CEDRA Split) i Stipe Efendić (Centar za ruralni razvoj CERURA HR / Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo).

Donesen je sljedeći zaključak:
Pristup „odozgo prema dolje“ razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj je dosta spor i inertan, te ga treba mijenjati. Republika Hrvatska još nije počela primjenu Akcijskog plana za društvenu ekonomiju za Hrvatsku.

  Potrebno je:
 • Definirati strateški okvir i vrijednosni sustav društvenog poduzetništva
 • Donijeti zakonodavni okvir za društveno poduzetništvo
 • Poticati pristup „odozdo prema gore“ vezano za unaprjeđenje okruženja u kojem djeluju društveni poduzetnici. Razvoj društvenog poduzetništva treba se temeljiti na strateškom i integriranom pristupu uključujući sve relevantne dionike (OCD-e, zadruge, društvena poduzeća, znanstvenu zajednicu, donositelje odluka)
 • Povećati vidljivost i prepoznatljivost društvenog poduzetništva u RH
 • Usvojiti Akcijski integrirani plan Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo
 • Razvijati strateške zajedničke projekte i operativne timove za provedbu istih

Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna/ 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Na kraju je upućena zahvala svim partnerima, dionicima i sudionicima ovog projekta.

Više o projektu u uredu (Brnaze 410, Sinj) i na Internet stranici www.socialbiz.cerura.hr
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Održana završna konferencija o projektu “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” https://socialbiz.cerura.hr/ Super User