Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna/ 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Dana 23. listopada 2023. godine s početkom u 12:00 sati održala se je 4. konferencija o rezultatima aktivnosti projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo. Aktivnost se provodi u okviru 6. projektnog elementa “Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka”.

Konferencija je se održala online, koristeći uslugu Google meet.

Cilj konferencije o rezultatima aktivnosti bio je predstaviti prisutnima projekt “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”, kroz doprinos znanstvene zajednice, odnosno projektnog partnera IRMO (Institut za razvoj i međunarodne odnose).

Na samom početku konferencije napravljen je kratak osvrt na provedena znanstvena istraživanja, izrađene znanstvene i stručne članke te analize dokumenata i praksi o društvenom poduzetništvu.

  Znanstvena istraživanja obuhvatila su sljedeća područja istraživanja:
 • Analiza javnih politika u korelaciji s društvenim poduzetništvom
 • Strategija društvenog poduzetništva - gdje smo
 • Braniteljska socijalno-radna zadruga kao model društvenog poduzetništva
 • Društveno korisno učenje i društveno poduzetništvo
  Na temelju znanstvenih istraživanja izrađena su i objavljena i četiri obvezna znanstvena članka o društvenom poduzetništvu:
 1. ZNANSTVENI ČLANAK – ” From science to policy: How to support social entreprenurship in Croatia”
 2. ZNANSTVENI ČLANAK -Impact of service learnig on social entrepreneurship and youth employment in Croatia
 3. ZNANSTVENI ČLANAK – Key challenges for further development of social entrepreneurship in Croatia
 4. ZNANSTVENI ČLANAK - Braniteljske socijalno - radne zadruge kao potencijalni model društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Osim obveznih radova izrađena su i 2 dodatna znanstvena članka: ZNANSTVENI ČLANAK - Stanje i perspektive razvoja društvenog poduzetništva: pogled kroz planove razvoja županija i ZNANSTVENI ČLANAK - Strategija razvoja društvenog poduzetništva – jesmo li n raskrsnici?

  Osim znanstvenih članka kroz projekt su izrađena i objavljena i 2 stručna članka:
 1. STRUČNI ČLANAK - Strukturni dijalog dionika DP
 2. STRUČNI ČLANAK - Analiza društvenog utjecaja za razvoj društvenog poduzetništva
  Analize dokumenata i praksi o DP-u napravljene su za sljedeća područja:
 1. Društveno korisno učenje i društveno poduzetništvo
 2. Strategija društvenog poduzetništva - gdje smo?
 3. Ostale javne politike i društveno poduzetništvo
 4. Primjeri dobre prakse društvenog poduzetništva
 5. Braniteljske zadruge i društveno poduzetništvo
  Kroz istraživanja su se koristile različite metode, te su doneseni sljedeći zaključci po pitanju definicije društvenog poduzetništva:
 • Ne postoji konsenzus oko definicije DP-a
 • Dva temeljna elementa su neizbježna: poduzetnička kreativnost i društvena misija
 • Naglasak je ipak nešto više na društvu, stoga je glavna misija pronalaženje rješenja za određeni društveni problem, pritom stvarajući određenu društvenu vrijednost.

Napravljen je i kratak osvrt na Mapiranje i dubinsku analizu društvenih poduzeća, te SWOT analizu razvoja DP-a u Republici Hrvatskoj. Mapiranje društvenih poduzeća preduvjet je za bilo kakve pomake u strateškom planiranju i javnim politikama te pomake u zakonodavnom okviru.

  Kroz projekt su izrađene i Smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima za 8 tema društvenog poduzetništva obuhvaćenih projektom:
 • Državna imovina u funkciji DP
 • Porezna politika i DP
 • DP u poljoprivredi
 • DP, ranjive skupine i socijalne usluge
 • Komunikacijski kanali DP, nositelja javnih politika, te instituti potpore
 • DP i mladi
 • DP i obrazovni sustav
 • Zakonodavni okvir DP

Za izrađene smjernice napravljene su analize njihova društvenog utjecaja, odnosno 8 intervencija. Cilj analize društvenih učinaka bio je prikupiti sve relevantne informacije koje omogućuju uvid u izravne i neizravne posljedice predloženih smjernica za razvoj javnih politika o društvenom poduzetništvu izrađenih u okviru projekta, kako bi se kroz obrađene kvalitativne i kvantitativne pokazatelje vidjelo kako utječu na povećanje blagostanja zajednice u cjelini i njenog općeg prosperiteta.

Osim najvažnijih rezultata Analize društvenih učinaka za područje cjelokupne RH, prikazan je i zanimljiv pregled rezultata analize društvenih učinaka za tri regionalne cjeline: Grad Zagreb, Jadransku i Panonsku Hrvatsku.

Svi materijali objavljeni su na web stranici projekta u sklopu znanstvenog kutka Virtualnog centra za društveno poduzetništvo.

Prezentacija održane konferencije nalazi se u privitku.

Na konferenciji je prisustvovalo oko 30 sudionika.

Više o projektu u uredu (Brnaze 410, Sinj) i na Internet stranici www.socialbiz.cerura.hr
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Održana 4. Konferencija o rezultatima aktivnosti projekta "Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetni https://socialbiz.cerura.hr/ Super User