Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

U četvrtak, 12. listopada 2023. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Muzeja Cetinske krajine (Ul. Andrije Kačića Miošića 5, Sinj) održana je 4. konferencija o rezultatima provedenih analiza društvenog utjecaja intervencija u sklopu projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“. Aktivnost se provodi u okviru 5. projektnog elementa “Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija”.

Cilj konferencije bio je predstaviti prisutnima projekt “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” s posebnim naglaskom na projektni element 5. “Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija”.

U okviru petog projektnog elementa analizira se društveni utjecaj predloženih intervencija, odnosno smjernica za razvoj društvenog poduzetništva koje su izrađene u okviru projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“, a sve kako bi se na temelju znanosti ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

    Kroz projekt je izrađena metodologija za analizu društvenog utjecaja intervencija, te su putem online radionica predstavljene analize društvenog utjecaja intervencija za 8 tema obuhvaćenih projektom:
  • Državna imovina u funkciji DP
  • Porezna politika i DP
  • DP u poljoprivredi
  • DP, ranjive skupine i socijalne usluge
  • Komunikacijski kanali DP, nositelja javnih politika, te instituti potpore
  • DP i mladi
  • DP i obrazovni sustav
  • Zakonodavni okvir DP

Sudionici konferencije imali su priliku čuti nešto više o samoj metodologiji za analizu društvenih učinaka, rezultatima provedenog anketnog istraživanja o utjecaju predloženih intervencija na društvo, kao i izrađenim dokumentima vezano za analizu društvenog učinka predloženih intervencija.

Na konferenciji je prisustvovalo oko 40 sudionika.

Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna/ 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Više o projektu u uredu: Brnaze 410, Sinj i na Internet stranici projekta www.socialbiz.cerura.hr
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Održana 4. Konferencija o rezultatima provedenih analiza društvenog utjecaja intervencija u sklopu projekta " https://socialbiz.cerura.hr/ Super User