Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt se nastoje jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna/ 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Dana 13. rujna 2023. u publikaciji IRMO aktualno (Br. 36 2023.) objavljen je 2. stručni članak koji je izrađen u okviru jedne od aktivnosti projekta „Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“.

Naziv stručnog članka:
"ANALIZA DRUŠTVENIH UTJECAJA SMJERNICA ZA RAZVOJ DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA"

Autori:
dr.sc. Sanja Tišma (Institut za razvoj i međunarodne odnose)
dr.sc. Sanja Maleković (Institut za razvoj i međunarodne odnose)
dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić (Institut za razvoj i međunarodne odnose)
dr.sc. Ivana Keser (Institut za razvoj i međunarodne odnose)

Nakladnik:
IRMO-Institut za razvoj i međunarodne odnose
Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb
www.irmo.hr

Za nakladnika:
Sanja Tišma, ravnateljica

Uredništvo:
Ana-Maria Boromisa,
Sanja Maleković,
Jakša Puljiz,
Sanja Tišma,
Aleksandra Uzelac

Lektura:
Snježana Ivanović

Grafičko uređenje:
Dragana Markanović

Stručni članak dostupan je na sljedećem LINKU, te se može preuzeti u pdf obliku, ili na stranicama projekta "Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo" - ( OVDJE ).

Više o projektu u uredu (Brnaze 410, Sinj) i na Internet stranici www.socialbiz.cerura.hr
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Objavljen 2. Stručni članak projekta "Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo" pod nazivom "An https://socialbiz.cerura.hr/ Super User