Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda.

Dana 26. rujna 2023. godine s početkom u 10:00 sati u Hotelu Park (Zrinsko -frankopanska 14, Čakovec) održala se je 6. konferencija o projektu „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo. Aktivnost se provodi u okviru projektnog elementa V“Promidžba i vidljivost”.

Cilj konferencije bio je predstaviti prisutnima projekt “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”, projektne aktivnosti, ciljeve kao i očekivane rezultate projekta.

Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

U projektnom elementu 1 „Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže“ osim uspostave Virtualnog centra za DP i osnivanja Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ održane su različite aktivnosti poput tribina, okruglih stolova, radionica, studijskih putovanja i sl. Kroz ove aktivnosti jačali su se kapaciteti organizacija civilnog društva, te suradnja i partnerstvo s brojnim dionicima društvenog poduzetništva. U okviru ovog projektnog elementa planira se još napraviti mapiranje dionika društvenog poduzetništva.

U projektnom elementu 2 „Provedba ispitivanja javnog mijenja i ispitivanje potreba društva“ održane su rasprave o stvarnim potrebama DP u lokalnoj zajednici, provedena su anketna istraživanja, te su održane fokus grupe vezano za 8 tema društvenog poduzetništva: Državna imovina u funkciji DP, Porezna politika i DP, DP u poljoprivredi DP, ranjive skupine i socijalne usluge, Komunikacijski kanali DP, nositelja javnih politika, te instituti potpore, DP i mladi, DP i obrazovni sustav te Zakonodavni okvir DP.

  U projektnom elementu 3 „Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene“ napravljena je analiza dokumenata i praksi društvenog poduzetništva, provedena su terenska i znanstvena istraživanja na temelju kojih je izrađeno nekoliko znanstvenih radova o DP:
 • From science to policy: How to support social entrepreneurship in Croatia
 • Impact of service learning on social entrepreneurship and youth employment in Croatia
 • Key challenges for further development of social entrepreneurship in Croatia
 • Braniteljske socijalno - radne zadruge kao potencijalni model društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
 • Stanje i perspektive razvoja društvenog poduzetništva: pogled kroz planove razvoja županija
 • Strategija razvoja društvenog poduzetništva – jesmo li na raskrsnici?
  U projektnom elementu 4 „Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima“ najveći naglasak je bio stavljen na izradu smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima za 8 tema društvenog poduzetništva obuhvaćenih projektom:
 • Državna imovina u funkciji DP
 • Porezna politika i DP
 • DP u poljoprivredi
 • DP, ranjive skupine i socijalne usluge
 • Komunikacijski kanali DP, nositelja javnih politika, te instituti potpore
 • DP i mladi
 • DP i obrazovni sustav
 • Zakonodavni okvir DP

Izrađene smjernice prezentirane su putem radionica, o njima se raspravljalo u okviru debata, a u sklopu ovog projektnog elementa održano je i 8 radnih skupina, brainstorming i konzultacije.

U projektnom elementu 5 “Provođenje analiza društvenog utjecaja intervencija“ izrađena je metodologija analize društvenog utjecaja intervencija, te je napravljena analiza društvenog utjecaja izrađenih smjernica za razvoj javnih politika za svih 8 tema intervencija.

Cilj analize društvenog učinka bio je prikupiti sve relevantne informacije koje omogućuju uvid u izravne i neizravne posljedice predloženih smjernica za razvoj javnih politika o društvenom poduzetništvu izrađenih u okviru projekta, kako bi se kroz obrađene kvalitativne i kvantitativne pokazatelje vidjelo kako utječu na povećanje blagostanja zajednice u cjelini i njenog općeg prosperiteta.

Također, u sklopu ovog projektnog elementa održane su aktivnosti poput radionica na kojima su predstavljene izrađene intervencije i metodologija za analizu društvenog utjecaja intervencija, 4 koordinacije OCD-a, te 2. konferencije o rezultatima. U sklopu ovog elementa planirane su još 2. konferencije o rezultatima.

U projektnom elementu 6 „Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka“ otvoren je javni poziv za uključivanje zainteresirane javnosti u strukturirani dijalog o DP, te je održano 8 strukturiranih dijaloga nastavno na prethodno spomenutih 8 tema društvenog poduzetništva obuhvaćenih projektom. Strukturirani dijalozi odvijali su se u sklopu aktivnosti projektnog elementa (okrugli stolovi, tematska radionica, stručna rasprava, regionalni koordinacijski sastanci).

U okviru ovog projektnog elementa održane su 4. radionice vezano za poticanje javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s OCD-ima u izradi javnih politika glede DP , te 4. radionice kojima se podižu zagovarački kapaciteti OCD-a za provedbu izrađenih smjernica javnih politika. Objavljena su i dva stručna članka („Strukturirani dijalog dionika DP“ i „Analiza društvenog utjecaja za razvoj DP“).

Također, u sklopu ovog elementa uveden je i Virtualni centar za društveno poduzetništvo koji će kao inovativni i kreativni alat poslužiti za daljnji razvoj dijaloga OCD-a i donositelja odluka i po završetku projekta, dok će „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“ preuzeti ingerenciju projekta i postati relevantan sugovornik za izradu novih zakonskih rješenja kako bi se predloženo ugradilo u javne politike.

Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna/ 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Na konferenciji je prisustvovalo oko 45 sudionika.

Više o projektu u uredu (Brnaze 410, Sinj) i na Internet stranici www.socialbiz.cerura.hr
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

U Čakovcu održana 6. Konferencija o projektu „Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ https://socialbiz.cerura.hr/ Super User