Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna/ 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%).

Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Opći cilj projekta je jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Dana 11. rujna 2023. godine s početkom u 10:00 sati u Muzeju Cetinske krajine - Sinj na adresi Ul. Andrije Kačića Miošića 5 u Sinju održana je 3. radionica za organizacije civilnog društva (TEMA: Zagovaračke aktivnosti OCD-a za provedbu izrađenih smjernica javnih politika). Aktivnost se provodi u sklopu 6. projektnog elementa „Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka“ projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“.

  Na samom početku radionice sudionici su se upoznali sa smjernicama za razvoj javnih politika koje su izrađene u okviru projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“, a obuhvaćaju sljedećih 8 područja od važnosti za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj:
 1. Zakonodavni okvir i društveno poduzetništvo,
 2. Društveno poduzetništvo i mladi,
 3. Društveno poduzetništvo u poljoprivredi,
 4. Društveno poduzetništvo i obrazovni sustav,
 5. Državna imovina u funkciji društvenog poduzetništva,
 6. Porezna politika i društveno poduzetništvo,
 7. Komunikacijski kanali društvenog poduzetništva i nositelja javnih politika te instituti potpore
 8. Društveno poduzetništvo, ranjive skupine i socijalne usluge

U drugom dijelu radionice objašnjen je pojam i kontekst zagovaranja. Dane su i neke od definicija procesa zagovaranja kao što su: skretanje pažnje zajednice na važna pitanja i vođenje donositelja odluka do rješenja, rad s drugim ljudima i organizacijama kako bi se napravila promjena, proces koji uključuje seriju aktivnosti koje provode organizirane grupe ljudi kako bi se dogovorile promjene/ poboljšanja i sl. Svim navedenim definicijama zajedničko je da se procesom (javnog) zagovaranja pokušava utjecati na donositelje odluka, kako bi se ostvarila neka prava i poboljšavala kvaliteta života društva u cjelini ili grupa čija su prava i potrebe predmet zagovaranja.

  Također, spomenuti su i različiti pristupi zagovaranju kao što su:
 • Zagovaranje za ljude pogođene problemom
 • Zagovaranje sa ljudima pogođenim problemom
 • Zagovaranje od ljudi pogođenih problemom

U trećem dijelu radionice predstavljen je Zagovarački model i glavni koraci u planiranju zagovaračke strategije. Zagovarački model sačinjavaju četiri ključne odrednice, a to su: analiza i planiranje, implementacija zagovaračke strategije, javna odgovornost i institucionalno jačanje. Na samom kraju radionice sudionici su se upoznali s glavnim koracima u planiranju zagovaračke strategije.

  KORACI U PLANIRANJU ZAGOVARAČKE STRATEGIJE
 • DEFINIRANJE PROBLEMA
 • DEFINIRANJE OČEKIVANIH REZULTATA
 • POLITIČKA ANALIZA
 • ANALIZA CILJNIH SKUPINA
 • ANALIZA POTENCIJANIH SAVEZNIKA/
 • SAMOPROCJENA
 • PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
 • RAZVOJ PLANA ZAGOVARANJA

Na događaju je prisustvovalo oko 20 sudionika.

Više o projektu u uredu (Brnaze 410, 21230 Sinj) i na Internet stranici projekta: https://www.socialbiz.cerura.hr/
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Održana 3. radionica za organizacije civilnog društva na temu „Zagovaračke aktivnosti OCD-a za provedbu izra https://socialbiz.cerura.hr/ Super User