Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna/ 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Dana 17. srpnja. 2023. u časopisu „Nova prisutnost“ objavljen je 4. znanstveni članak izrađen u sklopu projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ pod nazivom „Braniteljske socijalo-radne zadruge kao potencijalni model društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj“.

Društveno poduzetništvo kao nov način poslovanja područje je spajanja poduzetničkih praksi iz poslovnog svijeta i vrijednosti povezanih s društvenom odgovornosti i načelima održivog razvoja. Braniteljske zadruge i zadruge ratnih veterana globalno su prepoznati modeli razvoja društvenog poduzetništva. Usprkos dugoj tradiciji zadrugarstva u Republici Hrvatskoj (RH), ono još uvijek nije široko korišteni poslovni model. Cilj je istraživanja predstavljenoga u ovome radu da se analizom stanja i praksi ukaže na potencijal koji braniteljske udruge i zadruge imaju kao značajan oblik društvenog poduzetništva u hrvatskom kontekstu u perspektivi društvenih poduzeća za radnu integraciju. S obzirom da ova tema u hrvatskoj znanosti do sada nije bila primjereno istraživana, provedeno recentno istraživanje pokazuje kako bi braniteljske socijalno-radne zadruge mogle doprinijeti razvoju društvenog poduzetništva u RH, ostvarenju održivog i društveno odgovornog poslovanja te socijalnoj i radnoj integraciji ranjivih skupina.

    Znanstveni članak „Braniteljske socijalo-radne zadruge kao potencijalni model društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj“ izradili su :
  1. dr.sc. Sanja Tišma (znan. savj. u trajnom izboru, Institut za razvoj i međunarodne odnose)
  2. dr. sc. Daniel Baturina (znan. sur., Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet)
  3. dr.sc. Damir Demonja (znan. savj. u trajnom izboru, Institut za razvoj i međunarodne odnose),
  4. Maja Janković, MBA (stručna sur. u znan., Institut za razvoj i međunarodne odnose)

Znanstveni čanak dostupan je na sljedećem LINKU, te se može preuzeti u pdf obliku, ili na stranicama projekta "Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo" ( OVDJE ).

Više o projektu u uredu: Brnaze 410, Sinj i na Internet stranici projekta www.socialbiz.cerura.hr
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

U časopisu Nova prisutnost objavljen je 4. znanstveni članak "Braniteljske socialno radne zadruge kao potenci https://socialbiz.cerura.hr/ Super User