U SKOLPU PROJEKTA „DIJALOGOM DO HRVATSKE MREŽE ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO“ ODRŽANA TEMATSKA RADIONICA - STRUKTURIRANI DIJALOG NA TEMU DP, RANJIVE SKUPINE I SOCIJALNE USLUGE

Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Dana 10. ožujka 2023. godine u prostorijama Muzeja Cetinske krajine u sklopu projektnog elementa 6: “Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka ” održana je Tematska radionica - strukturirani dijalog na temu DP, ranjive skupine i socijalne usluge. Cilj događaja bio je upoznati sudionike s aktivnostima projekta “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”, izrađenim smjernicama za razvoj javnih politika, te provedenim analizama društvenog utjecaja predloženih intervencija kako bi se na temelju znanosti ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

U okviru Tematske radionice predstavljene su smjernice za razvoj javnih politika na temu: Porezna politika i društveno poduzetništvo kao i provedena analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija. Nakon iznošenja kratkog presjeka stanja i dobivenih rezultata analize uslijedio je dijalog u okviru kojeg su sudionici mogli postavljati pitanja, te iznijeti svoje mišljenje i sugestije za unaprjeđenje predloženih smjernica vezano za predmetnu temu.

Također, svi prisutni su informirani i o uspostavi Virtualnog centra za društveno poduzetništvo preko kojeg će se odvijati dijalog društvenih poduzetnika i ostalih dionika zainteresiranih za razvoj DP-a u RH. Virtualni centar osnovan je u okviru projekta „Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“, a u sklopu istoga objavljivati će se znanstveni radovi, analize dokumenata i praksi DP-a, izrađene smjernice za razvoj javnih politika, izrađene analize društvenog utjecaja predloženih intervencija kao i brojni drugi dokumenti koji pokrivaju područje društvenog poduzetništva. Objava navedenih dokumenata planirana je po završetku objave zadnjeg znanstvenog rada predviđenog projektom, a u sklopu Virtualnog centra može se pronaći i poveznica na Facebook stranicu projekta kako bi se dijalog o društvenom poduzetništvu mogao nastaviti i po završetku projekta.

Na događaju je prisustvovalo oko 15 sudionika.

Više o projektu u uredu: Brnaze 410, Sinj
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Centar za ruralni razvoj CERURA HR, Stipe Efendić, predsjednik

Održana tematska radionica - "Strukturirani dijalog na temu DP, ranjive skupine i socijalne usluge" https://socialbiz.cerura.hr/ Super User