Loading…

Centar za ruralni razvoj
CERURA HR

Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo

Na samom početku radionice definiran je pojam javnih politika, drugim riječima sve što je vlast odlučila učiniti ili ne učiniti, te su prikazane moguće razine sudjelovanja OCD-a prilikom kreiranja javnih politika. One uključuju informiranje, savjetovanje, uključivanje i partnerstvo.

Na radionici će se predstaviti rezultati analize društvenog utjecaja smjernica za razvoj javnih politika – DP i obrazovni sustav.

Cilj događaja bio je upoznati sudionike s aktivnostima projekta “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”, izrađenim smjernicama za razvoj javnih politika, te provedenim analizama društvenog utjecaja predloženih intervencija kako bi se na temelju znanosti ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

Cilj događaja bio je upoznati sudionike s aktivnostima projekta “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”, izrađenim smjernicama za razvoj javnih politika, te provedenim analizama društvenog utjecaja predloženih intervencija kako bi se na temelju znanosti ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

Cilj događaja bio je upoznati prisutne s napretkom u provedbi projekta “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” i u okviru projekta predstaviti Udrugu „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“ kako bi se potaknulo prisutne za daljnju promociju mreže i koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Tribina se održala u prostorijama Muzeja Cetinske krajine na adresi Ul. Andrije Kačića Miošića 5 u Sinju. Cilj tribine bio je upoznati sudionike s projektom “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” i u okviru projekta predstaviti Udrugu „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“ kako bi se potaknulo prisutne za učlanjenje u istu.

Cilj događaja bio je upoznati prisutne s napretkom u provedbi projekta “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” i u okviru projekta predstaviti Udrugu „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“ kako bi se potaknulo prisutne za daljnju promociju mreže i koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Cilj radionice bio je predstaviti samu metodologiju za analizu društvenog utjecaja , te prikazati rezultate analize društvenog utjecaja predloženih intervencija za temu: Komunikacijski kanali DP, nositelji javnih politika te instituti potpore.

Tribina se održala u prostorijama Muzeja Cetinske krajine na adresi Ul. Andrije Kačića Miošića 5 u Sinju. Cilj tribine bio je upoznati sudionike s projektom “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” i u okviru projekta predstaviti Udrugu „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“ kako bi se potaknulo prisutne za učlanjenje u istu.

Na radionici će se predstaviti rezultati analize društvenog utjecaja smjernica za razvoj javnih politika - Komunikacijski kanali DP, nositelja javnih politika te instituti potpore.

Cilj događaja bio je upoznati sudionike s aktivnostima projekta “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”, izrađenim smjernicama za razvoj javnih politika, te provedenim analizama društvenog utjecaja predloženih intervencija kako bi se na temelju znanosti ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

Cilj radionice bio je predstaviti samu metodologiju za analizu društvenog utjecaja , te prikazati rezultate analize društvenog utjecaja predloženih intervencija za temu: Društveno poduzetništvo u poljoprivredi.

Radionica će biti održana u utorak 20. prosinca 2022. godine u 10:00 sati u sklopu projektnog elementa 5. „Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija“

Predstavljen je projekt, projektne aktivnosti, ciljevi kao i očekivani rezultati projekta.

Cilj događaja bio je upoznati sudionike s aktivnostima projekta “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”, izrađenim smjernicama za razvoj javnih politika, te provedenim analizama društvenog utjecaja predloženih intervencija kako bi se na temelju znanosti ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

Cilj tribine bio je upoznati sudionike s projektom “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” i u okviru projekta predstaviti Udrugu „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“ kako bi se potaknulo prisutne za učlanjenje u istu.

Virtualni centar za društveno poduzetništvo osnovan je s ciljem informiranja dionika društvenog poduzetništva o temama relevantnim za područje društvenog poduzetništva kao i za promicanje dijaloga među članovima Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo, ostalih aktera , te javnosti zainteresirane za područje DP-a u Republici Hrvatskoj.

Ovim putem pozivamo svu zainteresiranu javnost da se pridruži aktivnostima projektnog elementa i uključi u strukturirani dijalog o društvenom poduzetništvu vezano za 8 tema DP-a koje su obuhvaćene projektom.

Cilj radionice bio je predstaviti samu metodologiju za analizu društvenog utjecaja , te prikazati rezultate analize društvenog utjecaja predloženih intervencija za temu: Društveno poduzetništvo, ranjive skupine i socijalne usluge.

Rad su izradile dr.sc. Sanja Tišma, dr.sc. Sanja Maleković,te dr.sc. Ivana Keser s Instituta za razvoj i međunarodne odnose.