Loading…

Centar za ruralni razvoj
CERURA HR

Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo

U sklopu radionice naglasak je bio stavljen na važnost sudjelovanja organizacija civilnog društva u oblikovanju javnih politika, proces mapiranja dionika društvenog poduzetništva, te Quadruple i quintuple helix modele kao nove oblike suradnje.

Cilj koordinacije bio je predstaviti prisutnima projekt “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” i Udrugu osnovanu u sklopu projekta pod nazivom „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“. Poseban naglasak bio je stavljen na projektni element 5. “Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija”.

Cilj koordinacije bio je predstaviti prisutnima projekt “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” i Udrugu osnovanu u sklopu projekta pod nazivom „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“.

U sklopu radionice naglasak je bio stavljen na važnost sudjelovanja organizacija civilnog društva u oblikovanju javnih politika, proces mapiranja dionika društvenog poduzetništva, te Quadruple i quintuple helix modele kao nove oblike suradnje.

Na radionici je predstavljena tema „Quadruple i Quintuple helix model i organizacije civilnog društva – zašto mu se vraćamo“?

Na radionici će se predstaviti tema „Quadruple i Quintuple helix model i organizacije civilnog društva – zašto mu se vraćamo“?

Cilj događaja bio je upoznati sudionike s aktivnostima projekta “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”, izrađenim smjernicama za razvoj javnih politika, te provedenim analizama društvenog utjecaja predloženih intervencija kako bi se na temelju znanosti ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

Svrha sastanka bila je predstaviti rezultate provedbe projekata financiranih u sklopu Komponente 1 predmetnog poziva u cilju daljnjeg predstavljanja preporuka korisnika prema donositeljima odluka, vezano uz unaprjeđenje javnih politika za područja obuhvaćena projektnim prijedlozima.

(Zagovaračke aktivnosti OCD-a za provedbu izrađenih smjernica javnih politika)

Cilj događaja bio je upoznati sudionike s aktivnostima projekta “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”, izrađenim smjernicama za razvoj javnih politika, te provedenim analizama društvenog utjecaja predloženih intervencija kako bi se na temelju znanosti ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

Cilj radionice bio je predstaviti samu metodologiju za analizu društvenog utjecaja, te prikazati rezultate analize društvenog utjecaja predloženih intervencija za temu: Zakonodavni okvir društvenog poduzetništva.

Na radionici će se predstaviti rezultati analize društvenog utjecaja smjernica za razvoj javnih politika – Zakonodavni okvir DP.

Aktivnost se provodi u sklopu 6. projektnog elementa „Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka“, projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“.

Opći cilj projekta je jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Cilj radionice bio je predstaviti samu metodologiju za analizu društvenog utjecaja, te prikazati rezultate analize društvenog utjecaja predloženih intervencija za temu: Društveno poduzetništvo i mladi.

Na radionici će se predstaviti rezultati analize društvenog utjecaja smjernica za razvoj javnih politika – DP i mladi.

U sklopu manifestacije održao se i niz radionica s aktualnim temama iz područja poljoprivrede, gospodarstva, turizma i EU projekata. Također, prezentirani su značajni turistički sadržaji Sinja i Splitsko-dalmatinske županije, tradicijski običaji, gastronomija, rukotvorine kao i gastro delicije sinjskog područja.

Cilj radionice bio je predstaviti samu metodologiju za analizu društvenog utjecaja, te prikazati rezultate analize društvenog utjecaja predloženih intervencija za temu: Društveno poduzetništvo i obrazovni sustav.

Cilj koordinacije bio je predstaviti prisutnima projekt “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” i Udrugu osnovanu u sklopu projekta pod nazivom „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“. Poseban naglasak bio je stavljen na projektni element 5. “Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija”.

Aktivnost se provodi u sklopu 6. projektnog elementa „Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka“, projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“.